GARBARIS.COM

Vartotojas:

Slaptažodis:

Aukštis 180-190 cm

SD-4

Ilgis- 39 cm.

PP-2

Ilgis-35 cm.